Пореска управа Републике Српске пустила је у функцију нову услугу, „е-Захтјеви“, којом је омогућила пореским обвезницима да убудуће електронским путем могу поднијети захтјеве за издавање увјерења, поврате пореза, прекњижавање, захтјеве за издавање пореских картица и све друге врсте захтјева једноставним слањем обрасца без потребе доласка на шалтере Управе.
Подношење захтјева електронским путем подразумијева подношење захтјева коришћењем образаца захтјева објављених на веб страници ПУРС, који су сачињени и потписани у папирном облику, а потом скенирани и достављени електронском поштом Пореској управи, и електронски документи потписани електронским потписом издатим од стране ПУРС или квалификованим електронским потписом издатим од лица овлашћеног за издавање квалификованог електронског потписа и достављени електронском поштом Пореској управи.
Подношење захтјева електронским путем у складу је са Законом о пореском поступку и Законом о општем управном поступку. Процедура је веома једноставна. Обвезник треба да преузме образац жељеног захтјева из ове рубрике , у оквиру које може обавити све потребне радње на подношењу захтјева. Након преузимања обрасца захтјева, порески обвезник именује, попуњава и потписује предметни захтјев и доставља надлежном подручном центру Пореске управе Републике Српске којем територијално припада, на адресе које се налазе у поменутој рубрици „е-Захтјеви“, у прозорчићу „Поднеси образац“.
Упутство за именовање електронских докумената и упутства за потписивање докумената коришћењем електронског потписа и Упутство за подношење захтјева електронским путем објављена су у оквиру рубрике „Упутства“, која се налази испод.

е-Захтјеви

Обрасци

Број Обрасци .PDF
1. Захтјев за издавање увјерења о измиреним обавезама – правна лица/предузетници
2. Захтјев за издавање увјерења о измиреним обавезама – физичка лица
3. Захтјев за прекњижавање
4. Захтјев за издавање Извода о пријављеним и плаћеним порезима
5. Захтјев за одгођено плаћање пореских обавеза
6. Захтјев за издавање потврде о резидентности за физичко лице
7. Захтјев за издавање увјерења у сврху трансфера средстава са рачуна нерезидента
8. Захтјев за издавање увјерења о стању обавеза пореза на непокретности
9. Захтјев за издавање увјерења о статусу физичког лица у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса
10. Захтјев за издавање увјерења о регистрацији пореског обвезника
11. Захтјев за издавање увјерења – списак радника у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса
12. Захтјев за издавање увјерења о чињеницама о којима ПУРС води службене евиденције – општи захтјев
13. Захтјев за издавање увјерења о висини пријављених прихода
14. Захтјев за издавање пореске картице – Образац 1001

 

Апликација за потписивање докумената

Поднеси образац

    Бања ЛукаПриједорБијељинаДобојЗворникТребињеИсточно Сарајево


    Ваша ИП адреса: