Јединствени систем регистрације

Republic of Srpska Tax Administration > Entrepreneurs > Јединствени систем регистрације
Број НАЗИВ ПРОПИСА Службени гласник У примјени од Ћир. Лат.
ЗАКОНИ
1. Закон о пореском поступку Републике Српске 102/11 01.01.2012.
1.1. Исправка Закона о пореском поступку Републике Српске 108/11 01.01.2012.
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 67/13 16.08.2013.
1.3. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 31/14 02.05.2014.
1.4. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 44/16 11.06.2016.
ПРАВИЛНИЦИ
1. Правилник о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника 4/13 02.02.2013.