Republic of Srpska Tax Administration > Entrepreneurs > Обрасци > Пореске пријаве из фискализације

Обрасце и упутства за њихово попуњавање, осим на овој страници, можете бесплатно добити и у свим подручним јединицама Пореске управе. Пријаве је потребно доставити у два примјерка лично или путем поште на адресу ваше подручне јединице, са назнаком назива пореске пријаве.

Кликом на иконицу бирате између Word, Excel или pdf типа документа. Word и Excel документи су прилагођени за електронско попуњавање од стране корисника.

Број Прописи Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Престанак важења прописа Ћир. Лат.
1. Правилник о садржају Захтјева за иницијалну фискализацију 18/08
1.1. Захтев за иницијалну фискализацију (Образац ЗИФ) 07.03.2008.
2. Правилник о садржају Захтјева за замјену фискалног модула 18/08
2.1. Захтјев за замјену фискалног модула 07.03.2008.
3. Правилник о садржају Захтјева за накнадну фискализацију усљед сервисирања 18/08
3.1. Захтјев за накнадну фискализацију усљед сервисирања 07.03.2008.
4. Правилник о садржају захтјева за промјену назива и адресе продајног мјеста 16/09
4. Захтјев за промјену назива и адересе продајног мјеста 14.03.2009.
5. Правилник о садржају захтјева за брисање из регистра фискализованих каса 86/14
5.1. Захтјев за брисање из регистра фискализованих каса (Обратац ЗБРФК) 07.10.2014.
6. Правилник о садржају и вођењу књиге дневних извјештаја 18/08
6.1. Књига дневних извјештаја (Образац КДИ) 07.03.2008.
6.1.1. Књига дневних извјештаја (Образац КДИ) 07.03.2008.
7. Правилник о изгледу и садржају обавјештења
које обвезник истиче у објекту у коме врши промет робе, односно услуга
71/08
7.1. Обавјештење које обвезник истиче у објекту у коме врши промет робе, односно услуга 08.08.2008.
8. Правилник о изгледу и садржају ознаке којом се означава објекат у случају изрицања мјере забране обављања дјелатности, као и начину означавања таквог објекта 71/08
8.1. Ознака на објекту у случају изрицања мјере забране обављања дјелатности 08.08.2008.
II НЕВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ / Пропис објављивања обаразаца
II НЕВАЖЕЋИ ПОРЕСКИ ОБРАСЦИ
1. Правилник о садржају захтјева за брисање  из регистра фискализованих каса 16/09
1.1. Захтјев за брисање из регистра фискализованих каса (Обратац ЗБРФК) 14.03.2009. 06.10.2014.