Republic of Srpska Tax Administration > Entrepreneurs > Прописи о доприносима

ПРОПИСИ О ДОПРИНОСИМА

 

Број ПРОПИСИ О ДОПРИНОСИМА Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о доприносима
1. Закон о доприносима 114/17 01.01.2018.
1.1. Закон о измјенама Закона о доприносима 112/19 01.01.2020.
2. Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида 37/12 05.05.2012.
2.1. Закон о измјенама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида 82/15 14.10.2015.
Неважећи прописи о доприносима
1. Закон о доприносима 116/12 01.01.2013. 31.12.2017.
1.1 Закон о измјени и допунама Закона о порезу на доходак 103/15 01.01.2016. 31.12.2017.
2. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак 51/01 24.10.2001. 31.12.2012.
2.1. Закон о измјенама и допунама Закона о доприносима 96/03 02.12.2003. 31.12.2012.
2.2 Закон о измјени и допунама Закона о доприносима 128/06 06.01.2007. 31.12.2012.
2.3 Закон о измјенама и допунама Закона о доприносима 120/08 01.01.2009. 31.12.2012.
2.4 Закон о измјенама и допунама Закона о доприносима 1/11 01.02.2011. 31.12.2012.
3. Закон о посебном доприносу за солидарност 52/14 01.06.2014. 31.12.2015.
3.1 Закон о измјенама Закона о посебном доприносу за солидарност 42/15 30.05.2015. 31.12.2015.
4. Закон о посебном доприносу за солидарност 110/15 01.01.2016. 01.01.2017.