Republic of Srpska Tax Administration > Entrepreneurs > Прописи о регистрацији пореских обвезника

ПРОПИСИ О РЕГИСТРАЦИЈИ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА

 

Број ПРОПИСИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи за регистрацију пореских обвезника
1. Закон о пореском поступку Републике Српске 102/11 01.01.2012.
1.1. Исправка Закона о пореском поступку Републике Српске 108/11 01.01.2012.
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку 67/13 16.08.2013.
1.3. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 31/14 02.05.2014.
1.4. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 44/16 11.06.2016.
Остали прописи о регистрацији
1. Закон о привредним друштвима 127/08 1.7.2009.
1.1 Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима 52/14 27.06.2014.
1.2 Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима 100/11 18.10.2011.
1.3 Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима 67/13 16.8.2013.
1.4 Закон о измјенама и допуни Закона о привредним друштвима 100/17 03.11.2017.
1.5 Закон о измјенама Закона о привредним друштвима 82/19 12.10.2019.
2 Закон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској 67/13 1.12.2013.
2.1 Закон о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској 15/16 8.2.2016.
2.2 Закон о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској 84/19 18.10.2019.
3 Закон о занатско-предузетничкој дјелатности 117/11 1.1.2012.
3.1 Закон о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности 67/13 1.12.2013.
3.2 Закон о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности 44/16 11.06.2016.