Republic of Srpska Tax Administration > Entrepreneurs > Прописи о таксама

ПРОПИСИ О ТАКСАМА

 

Број ПРОПИСИ О ТАКСАМА Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о таксама
  А) ПОСЕБНА РЕПУБЛИЧКА ТАКСА
1. Закон о посебној републичкој такси 8/94 28.05.1994..
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о посебној републичкој такси 29/00 19.09.2000.
1.2 Закон о измјенама и допунама Закона о посебној републичкој такси 18/01 13.05.2001.
1.3 Закон о измјенама и допунама Закона о посебној републичкој такси 22/01 09.06.2001.
1.4 Закон о измјенама и допунама Закона о посебној републичкој такси 60/03 31.07.2003.
1.5 Закон о измјенама и допунама Закона о посебној републичкој такси 14/04 22.04.2004.
1.6 Закон о измјенама и допунама Закона о посебној републичкој такси 41/05 30.04.2005.
1.7 Закон о измјенама и допунама Закона о посебној републичкој такси 51/06 09.06.2006.
1.8 Закон о измјенама и допунама Закона о посебној републичкој такси 52/14 26.01.2014.
1.9 Закон о допуни Закона о посебним републичким таксама 123/20 01.01.2021.
  Б) КОМУНАЛНА ТАКСА
1. Закон о комуналним таксама 4/12 26.01.2012.
1.1 Закон о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама 123/20 01.01.2021.
  В) БОРАВИШНА ТАКСА
1. Закон о боравишној такси 78/11 10.08.2011
1.1 Закон о измјенама и допунама Закона о боравишној такси 106/15 31.12.2015.
  Г) АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
1. Закон о административним таксама 100/11 18.10.2011.
1.1 Исправка Закона о административним таксама 103/11
1.2 Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама 67/13 01.09.2013.
1.3 Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама 123/20 22.12.2020.