ФИСКАЛИЗАЦИЈА

 

Број ФИСКАЛИЗАЦИЈА Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о фискализацији
1. Закон о фискалним касама 96/07 14.08.2007.
1.1 Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама 01/11 13.01.2011.
1.2 Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама 65/14 01.08.2014.
1.3 Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама 21/15 27.03.2015.
1.4 Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама 58/19 17.07.2019.
Неважећи прописи о фискализацији