Обрасце и упутства за њихово попуњавање, осим на овој страници, можете бесплатно добити и у свим подручним јединицама Пореске управе. Пријаве је потребно доставити у два примјерка лично или путем поште на адресу ваше подручне јединице, са назнаком назива пореске пријаве.

Кликом на иконицу бирате између Word, Excel или pdf типа документа. Word и Excel документи су прилагођени за електронско попуњавање од стране корисника.

Број Прописи Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Престанак важења прописа Ћир. Лат.
    I ВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ / Пропис објављивања обаразаца
1. Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 26/16 01.01.2012.
1.1. Мјесечна пријава пореза по одбитку,
Образац 1002
77/18 01.09.2018.
1.1.1. Формуле за рачунање бруто личних примања, прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине и прихода од капитала по основу нето исплате за период почев од 01.02.2011. године 01.01.2018.
1.1.2. Преглед типови прихода од капитала који се уносе у додатни лист ДЛ4 01.09.2015.
1.1.3. Преглед типова посебних исплата које се исказују под видом исплате ВИ6 у ДЛ6 обрасца 1002 26.02.2019.
1.1.4. Табела прос
јечних мјесечних плата објављених у Сл.гл.РС од Републичког завода за статистику РС
94/15 01.01.2016.
1.2 Годишња пореска пријава за порез на доходак,
Образац 1004
77/18 09.09.2018.

1.2.1. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку, Образац 1005 77/18 01.09.2018.

1.2.2. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности, Образац 1006 77/18 01.09.2018.

1.3. Аконтација пореза на доходак, Образац 1008 77/18 01.09.2018.

1.4. Пореска пријава за малог предузетника, Образац 1007 77/18 01.09.2018.

1.5. Обавјештајна пријава за доходак остварен по основу заједничког обављања самосталне дјелатности, Образац 1009 01.01.2016.
1.6. Годишња пореска пријава за порез на доходак из страних извора, Образац 1010 77/18 01.09.2018.
1.7. Захтјев за статус малог предузетника, Образац 1011 01.04.2016.
1.8. Захтјев за издавање пореске картице, Образац 1001 77/18 01.09.2018.
1.9. Пореска картица-извод за умањење пореске основице, Образац 1001/1 77/18 01.09.2018.
1.10. Пореска картица-потврда о оствареном дохотку, Образац 1013 77/18 01.09.2018.
1.11. Захтјев за умањење пореске основице, Образац 1000 77/18 01.09.2018.
2. Правилник о измјенама Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске kартице 77/18 01.09.2018.
II НЕВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ – пропис објављивања образаца
1. Правилник о примјени Закона о порезу на доходак 22/11 Преузми pdf документ
1.1. Мјесечна пријава пореза по одбитку, Образац 1002 26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документ
1.1.1. Мјесечна пријава пореза по одбитку, Образац 1002 22/11 01.03.2011. 31.03.2014. Преузми pdf документ
1.1.1.1. Начин попуњавања Мјесечне пријаве за порез по одбитку-Образац 1002 73/11 01.03.2011. 31.01.2014. Преузми pdf документ
1.1.1.1.1. Формуле и коефицијенти за рачунање бруто личних примања, прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине и прихода од капитала по основу нето исплате 01.01.2011. 31.01.2014. Преузми pdf документ
1.1.1.1.2. Преглед типови прихода од капитала који се уносе у додатни лист ДЛ4 01.02.2011. 31.01.2014. Преузми pdf документ
1.1.1.1.3. Преглед типова посебних исплата које се исказују под видом исплате ВИ6 у ДЛ6 обрасца 1002 01.01.2011. 31.01.2014. Преузми pdf документ
1.1.1.1.4. Преглед типова посебних исплата које се исказују под видом исплате ВИ6 у ДЛ6 обрасца 1002 01.01.2016. Преузми pdf документ
1.1.1.1.5. Табела просјечних мјесечних плата објављених у Сл.гл.РС од Републичког завода за статистику РС 35/12 01.01.2011. 31.01.2014. Преузми pdf документ
1.2.1. Годишња пореска пријава за порез на доходак, Образац 1004 26/16 01.01.2016. 31.08.2018.
1.2.2. Годишња пореска пријава за порез на доходак, Образац 1004 22/11 01.01.2011. 31.12.2013. Преузми pdf документ
1.2.2.1. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку, Образац 1005 26/16 01.01.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документ
Преузми pdf документ
2.2.2.2. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку, Образац 1005 22/11 01.01.2011. 31.12.2013. Преузми pdf документ
2.2.3. Примјер попуњавања годишње пореске пријаве за порез на доходак (1004 и 1005) за 2011. годину 26/16 01.01.2011. 31.12.2011. Преузми pdf документ
1.2.2.1 Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности,
Образац 1006
26/16 01.01.2016. 31.08.2018.

Преузми pdf документ

Преузми pdf документ

1.2.2.2. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности, Образац 1006 22/11 01.01.2011. 31.12.2015. Преузми pdf документ
1.2.2.3. Примјер попуњавања годишње пореске пријаве за порез на доходак (1004 и 1005) за 2014. годину – Novosti 27.03.2015. 01.01.2014. 31.12.2014. Преузми pdf документПреузми pdf документ
1.3.1. Аконтација пореза на доходак,
Образац 1008
26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документПреузми pdf документ
1.3.2. Аконтација пореза на доходак,
Образац 1008
21/11 01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ
1.4.1. Пореска пријава за малог предузетника,
Образац 1007
26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документПреузми pdf документ
1.4.2. Пореска пријава за малог предузетника,
Образац 1007
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ
1.5. Обавјештајна пријава за доходак остварен по основу заједничког обављања самосталне дјелатности,
Образац 1009
22/11 01.01.2011. 31.12.2015. Преузми pdf документ
1.6. Годишња пореска пријава за порез на доходак из страних извора,
Образац 1010
26/16 01.01.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документПреузми pdf документ
1.6.1. Захтјев за статус малог предузетника,
Образац 1011
22/16 01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ
1.6.2. Захтјев за умањење пореске основице,
Образац 1000
26/16 01.01.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документПреузми pdf документ
1.7.1. Захтјев за издавање пореске картице,
Образац 1001
26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документПреузми pdf документ
1.7.2. Захтјев за издавање пореске картице,
Образац 1001
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ
1.8.1. Пореска картица-извод за умањење пореске основице, Образац 1001/1 01.04.2016. 31.08.2016. Преузми pdf документ
1.8.2. Пореска картица-извод за умањење пореске основице,
Образац 1001/1
01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ
1.9.1. Пореска картица-потврда о оствареном дохотку, Образац 1013 26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документПреузми pdf документ
1.9.2. Пореска картица-потврда о оствареном дохотку, Образац 1013 22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ
2. Правилник о измјенама Правилника о примјени Закона о порезу на доходак 22/14 Преузми pdf документ
2.1. Мјесечна пријава пореза по одбитку, Образац 1002 22/14 01.04.2014. 30.04.2016. Преузми pdf документ
2.1.1. Примјер попуњавања обрасца 1002 (бруто и нето принцип) – u Novostima 81 stranica, 26.02.2014. 01.02.2014. 31.08.2015. Преузми pdf документПреузми pdf документПреузми pdf документПреузми pdf документ
2.1.2. Формуле и коефицијенти за рачунање бруто личних примања, прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине и прихода од капитала по основу нето исплате 01.01.2013. 331.08.2015. Преузми pdf документ
2.1.3. Преглед типови прихода од капитала који се уносе у додатни лист ДЛ4 01.02.2014. 31.08.2015.
2.1.4. Преглед типова посебних исплата које се исказују под видом исплате ВИ6 у ДЛ6 обрасца 1002 01.02.2013. 31.12.2015.
2.1.5. Табела просјечних мјесечних плата објављених у Сл.гл.РС од Републичког завода за статистику РС 01.02.2014. 31.12.2015. Преузми pdf документ
2.2. Годишња пореска пријава за порез на доходак, Образац 1004 22/14 01.01.2014. 31.12.2015. Преузми pdf документ
2.2.1. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку, Образац 1005 22/14 01.01.2014. 31.12.2015. Преузми pdf документ
2.2.2. Примјер попуњавања годишње пореске пријаве за порез на доходак (1004 и 1005) за 2015. годину – Novosti stranica 27, 29.03.2016. 22/14 01.01.2015. 31.12.2015. Преузми pdf документ
2.2.3. Формуле за рачунање бруто личних примања, прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине и прихода од капитала по основу нето исплате за период почев од 01.02.2011. године 01.09.2015. 31.12.2017. Преузми pdf документ
2.3. Преглед типова посебних исплата које се исказују под видом исплате ВИ6 у ДЛ6 обрасца 1002 01.01.2016. Преузми pdf документ
2.4. Формуле за рачунање бруто личних примања, прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине и прихода од капитала по основу нето исплате за период почев од 01.02.2011. године 01.01.2018. Преузми pdf документ
2.5. Примјери обрачуна бруто плате за лица која се налазе на породиљском одсуству 01.01.2018. 31.12.2018. Преузми pdf документ