Republic of Srpska Tax Administration > Legal Entities > Прописи о надлежности и раду ПУРС

ПРОПИСИ О НАДЛЕЖНОСТИ И РАДУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

 

Број ПРОПИСИ О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о пореском поступку и пореским процедурама
1. Закон о пореском поступку Републике Српске 78/20 13.08.2020
2. Закон о одгођеном плаћању пореског дуга 94/15 24.11.2015.
3. Закон о пореском систему Републике Српске 62/17 29.06.2017.
4. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама 31/18 24.04.2018.
Неважећи прописи о пореском поступку и пореским процедурама
1. Закон о посебном начину измирења пореског дуга 66/13 14.08.2013. 23.11.2015.
1.1 Закон о измјенама и допунама Закона о посебном начину измирења пореског дуга 52/14 27.06.2014. 23.11.2015.
2. Закон о пореском поступку Републике Српске 102/11 01.01.2012. 13.08.2020
2.1. Исправка Закона о пореском поступку Републике Српске  108/11 01.01.2012. 13.08.2020
2.2. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку  67/13 16.08.2013. 13.08.2020
2.3. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 31/14 02.05.2014. 13.08.2020
2.4. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске  44/16 11.06.2016. 13.08.2020