Republic of Srpska Tax Administration > Natural Persons > Обрасци > Пореске пријаве за порез на непокретности

Обрасце и упутства за њихово попуњавање, осим на овој страници, можете бесплатно добити и у свим подручним јединицама Пореске управе. Пријаве је потребно доставити у два примјерка лично или путем поште на адресу ваше подручне јединице, са назнаком назива пореске пријаве.

Кликом на иконицу бирате између Word, Excel или pdf типа документа. Word и Excel документи су прилагођени за електронско попуњавање од стране корисника.

Број Прописи Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Престанак важења прописа Ћир. Лат.
I ВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ / Пропис објављивања образаца
1. Правилник о упису у фискални регистар непокретности 100/16
1.1. Пријава за упис у фискални регистар непокретности (Образац ПФРН) 03.12.2016.
1.2. Захтјев за ослобађање плаћања пореза и примјену ниже пореске стопе (Образац ЗОПН) 03.12.2016.
1.3. Пријава за промјену власника/одјаву непокретности (Образац ПВОН) 03.12.2016.
2. Правилник о пореском рачуну и начину плаћања пореза на непокретности 100/16
2.1. Захтјев за умањење пореске основице (Образац ЗУПО) 03.12.2016.
II НЕВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ-пропис објављивања образаца
3. Правилник о упису у фискални регистар непокретности 16/09
3.1. Пријава за упис у фискални регистар непокретности (Образац ПФРН) 14.03.2009. 08.10.2009.
3.2. Захтјев за ослобађање плаћања пореза (Образац ЗОПН) 14.03.2009. 08.10.2009.
3.3. Пријава о промјени намјене или вриједности непокретности (Образац ПНВН) 14.03.2009. 08.10.2009.
4. Правилник о измјенама и допунама правилника о упису у фискални регистар непокретности 87/09
4.1. Пријава за упис у фискални регистар непокретности (Образац ПФРН) 09.10.2009. 02.12.2016.
4.2. Захтјев за ослобађање плаћања пореза (Образац ЗОПН) 09.10.2009. 02.12.2016.
4.3. Пријава о промјени намјене или вриједности непокретности (Образац ПНВН) 09.10.2009. 02.12.2016.
4.4. Захтјев за умањење пореске основице (Образац ЗУПО) 29/09 23.04.2009. 02.12.2016.