Republic of Srpska Tax Administration > Natural Persons > Обрасци > Пријаве за регистрацију у јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса

Обрасце и упутства за њихово попуњавање, осим на овој страници, можете бесплатно добити и у свим подручним јединицама Пореске управе. Пријаве је потребно доставити у два примјерка лично или путем поште на адресу ваше подручне јединице, са назнаком назива пореске пријаве.

Кликом на иконицу бирате између Word, Excel или pdf типа документа. Word и Excel документи су прилагођени за електронско попуњавање од стране корисника.

Број Прописи Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Престанак важења прописа Ћир. Лат.
I Важећи обрасци Пропис објављивања образаца
Правилник о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника 4/13
1. Образац ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса 01.01.2010.
2. Образац ПД3110 – Пријава / Промјена / Одјава индивидуалне уплате доприноса 01.01.2010.
3. Образац ПД3120 – Пријава / Одјава уплате доприноса у одређеним околностима 01.01.2010.
4. Образац ПД3210 – Захтјев за одјаву обвезника доприноса 01.01.2010.
5. Образац ПД3220 – Захтјев за промјену података о доприносима у годишњем увјерењу 01.01.2010.
6. Образац ПД3350 – Увјерење о уплаћеним доприносима 01.01.2010.
7. Објашњење о попуњавању ПД образаца