Republic of Srpska Tax Administration > Natural Persons > Обрасци > Пријаве за регистровано оружије

Обрасце и упутства за њихово попуњавање, осим на овој страници, можете бесплатно добити и у свим подручним јединицама Пореске управе. Пријаве је потребно доставити у два примјерка лично или путем поште на адресу ваше подручне јединице, са назнаком назива пореске пријаве.

Кликом на иконицу бирате између Word, Excel или pdf типа документа. Word и Excel документи су прилагођени за електронско попуњавање од стране корисника.

Број Прописи Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Престанак важења прописа Ћир. Лат.
I ВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ – Пропис објављивања обаразаца
1. Упутство за плаћање и подношење пореске пријаве за порез на употребу, држање и ношење добара 11/19
1.1. Пореска пријава за регистровано оружје, Образац ПП-РО 01.01.2019.
II НЕВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ – Пропис објављивања образаца
1. Oбрасци пореске пријаве за регистровано оружје 113/03 Преузми pdf документ
1.1. Пореска пријава за регистровано оружје, Образац ПП-РО 01.01.2004. 31.12.2014. Преузми pdf документ
2. Упутство за подношење пореске пријаве за порез на употребу, држање и ношење добара 89/14 Преузми pdf документ
2.1. Пореска пријава за регистровано оружје, Образац ПП-РО 01.01.2015. 31.12.2015. Преузми pdf документ
3. Упутство за плаћање и подношење пореске пријаве за порез на употребу, држање и ношење добара 25/16 Преузми pdf документ
3.1. Пореска пријава за регистровано оружје, Образац ПП-РО 01.01.2016. 18.02.2019. Преузми pdf документ
Преузми pdf документ