Republic of Srpska Tax Administration > Natural Persons > Остали прописи – подзаконски акти

ОСТАЛИ ПРОПИСИ

 

Број ОСТАЛИ ПРОПИСИ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи
 А) Прописи о рачуноводству
1. Правилник о контном оквиру и садржани рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 106/15 01.01.2016.
1.1. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 63/16 06.08.2016.
1.2. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за друштва за осигурање 63/16 06.08.2016.
1.3. Правилник о садржини и форми финансијских извјештаја за инвестицион фондове 63/16 06.08.2016.
1.4. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја о промјенама на капиталу 63/16 06.08.2016.
 В) Прописи о раду
1. Одлука о најнижој плати 3/20 01.01.2020.
2. Одлука о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику 53/16 08.07.2016.
Неважећи прописи
 А) Прописи о рачуноводству
1. Правилник о контном оквиру и садржани рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 99/14 15.11.2014. 31.12.2015.
1.1. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике 49/15 06.08.2016. 05.08.2016.
1.2. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за друштва за осигурање 97/09 01.01.2010. 05.08.2016.
1.3. Правилник о контном оквиру, садржини рачуна у контном оквиру и садржани и форми финансијских извјештаја за инвестиционе фондове 101/09 01.01.2010. 05.08.2016.
1.4. Правилник о садржини и форми образаца извјештаја о промјенама на капиталу 84/09 01.01.2010. 05.08.2016.
 В) Прописи о раду
1. Општи колективни уговор 40/10 19.05.2010.
1.1. Одлука о примјени одредаба Општег колективног уговора 35/16 21.04.2016. 30.05.2016.
1.2. Одлука о измјени Одлуке о примјени одредаба Општег колективног уговора 43/16 31.05.2016. 30.06.2016.
1.3. Одлука о најнижој плати 2/17 01.01.2017. 31.12.2017.
1.4. Одлука о најнижој плати 2/18 01.01.2018.
1.5. Одлука о измјени Одлуке о најнижој плати 69/18 01.01.2018.
1.6. Одлука о најнижој плати 120/18 01.01.2019. 31.12.2019.

 

 

ПРОПИСИ О ИГРАМА НА СРЕЋУ

 

Број ПРОПИСИ О ИГРАМА НА СРЕЋУ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи
1. Правилник о начину обрачуна и евидентирања добитка од игара на срећу 92/09 16.10.2009.
2. Правилник о измјени Правилника о начину обрачуна и евидентирања добитака од игара на срећу 42/11 16.10.2009.
3. Правилник о просторним и техничким условима и начину приређивања клађења путем СМС-а 79/11 05.08.2011.
Неважећи прописи
1. Правилник о просторним и техничким условима и начину приређивања клађења путем СМС-а и интернет игара на срећу 116/10 17.11.2010.
2. Правилник о измјени Правилника о начину обрачуна и евидентирања добитака од игара на срећу- у примјени закључно са 22.04.2011.године 110/10 03.11.2010.