Republic of Srpska Tax Administration > Natural Persons > Прописи о доприносима – подзаконски акти

ПРОПИСИ О ДОПРИНОСИМА

 

Број ПРОПИСИ О ДОПРИНОСИМА Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о доприносима
ПРАВИЛНИЦИ
1. Правилник о условима, начину обрачунавања, пријављивања и уплате доприноса 68/18 01.09.2018
1.1. Правилник о измјенама Правилника о условима, начину обрачунавања, пријављивања и уплате доприноса 6/20 05.02.2020.
СПОРАЗУМИ
1. Споразум о начину и поступку коришћења здравствене заштите осигураних лица на територији Босне и Херцеговине, ван територије ентитета, односно Дистрикта Брчко коме осигурана лица припадају 9/02 05.03.2002.
2. Споразум Федералног завода за запошљавање, Завода за запошљавање Републике Српске и Завода за запошљавање Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине о остваривању права на новчану накнаду незапослених лица 103/12 31.10.2012.
3. Споразум Брчко Дистрикта БиХ и Владе Републике Српске о сарадњи ради контроле обрачуна и наплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 34/14 10.04.2014
Неважећи прописи о доприносима
ПРАВИЛНИЦИ
1. Правилник о регистрацији у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса 110/09 01.01.2010. 01.02.2013.
1.1. Правилник о допуни Правилника регистрацији у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса 78/10 26.08.2010. 01.02.2013.
2. Правилник о условима, начину обавјештавања, обрачунавања и уплате доприноса 19/11 06.03.2011. 31.08.2018.