Republic of Srpska Tax Administration > Natural Persons > Прописи о порезу на добит – подзаконски акти

ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ

 

Број ПРОПИСИ О ДОПРИНОСИМА Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о порезу на добит
1. Правилник о амортизацији сталних средстава у пореске сврхе 96/17 20.10.2017.
2. Правилник о условима и начину опорезивања порезом по одбитку 115/17 31.12.2017.
3. Правилник о примјени норматива расхода за утврђивање кала, растура, квара и лома 45/16 15.06.2016.
3.1. Одлука о дозвољеној висини квара, лома, кала и растура у производњи млинских пекарских, кондиторских и посластичарских производа и тјестенина; у производњи сточне хране; у индустрији силицијум метала – Привредна комора РС 92/17 06.10.2017.
3.2. Одлука о дозвољеној висини квара лома кала и растура у производњи сточне хране 92/17 06.10.2017.
3.3. Одлука о допуштеној висини технолошког мањка кала и расипа у индустрији силицијум метала 92/17 06.10.2017.
4. Правилник о трансферним цијенама и методама за њихово утврђивање 47/16 21.06.2016.
5. Рјешење о одређивању производних дјелатности у сврху остварења права на умањење пореске основице пореза на добит 7/16 06.02.2016.
6. Правилник о форми и садржају образаца пореских пријава пореза на добит 11/17 15.02.2017.
6.1. Правилник о измјени Правилника о форми и садржају образаца пореских пријава пореза на добит 77/19 27.09.2019.
Неважећи прописи о доприносима
1. Правилник о примјени Закона о порезу на добит 129/06 07.01.2007. 31.12.2015.
1.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о примјени Закона о порезу на добит 110/07 22.12.2007. 31.12.2015.
1.2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о примјени Закона о порезу на добит 114/07-исправка 22.12.2007. 31.12.2015.
1.3. Правилник о допуни Правилника о примјени Закона о порезу на добит 62/08 15.07.2008. 31.12.2015.
1.4. Правилник о измјени Правилника о примјени Закона о порезу на добит 09/09 19.02.2009. 31.12.2015.
1.5. Правилник о допуни Правилника о примјени Закона о порезу на добит 122/10 05.12.2010. 31.12.2015.
1.6. Правилник о измјенама и допунама Правилника о примјени Закона о порезу на добит 73/11 28.07.2011. 31.12.2015.
1.7. Правилник о измјенама и допунама Правилника о примјени Закона о порезу на добит 17/13 08.03.2013. 31.12.2015.
1.8. Правилник о измјенама и допунама Правилника о примјени Закона о порезу на добит 21/13-исправка 08.03.2013. 31.12.2015.
1.9. Правилник о измјени Правилника о примјени Закона о порезу на добит 99/13 28.11.2013. 31.12.2015.
1.10. Правилник о примјени годишњих амортизационих стопа 47/16 21.06.2016.
1.11. Правилник о условима и начину стицања права на ослобађање од плаћања пореза 45/16 15.06.2016.