Republic of Srpska Tax Administration > Natural Persons > Прописи о порезу на добит

ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ

 

Број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о порезу на добит
1. Закон о порезу на добит 94/15 01.01.2016.
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит 1/17 01.01.2017.
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит 58/19 17.07.2019.
Неважећи прописи о порезу на добит
1. Закон о порезу на добит 91/06 01.01.2007. 31.12.2015.
1.1 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит 57/12 28.06.2012. осим члана 14а. који се примјењује од 01.01.2012. 31.12.2015.