Republic of Srpska Tax Administration > Natural Persons > Прописи о таксама – подзаконски акти

ПРОПИСИ О ТАКСАМА

 

1.Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник Града Бијељина“)6/1206.04.2012.

1.Одлука о о висини паушалног износа боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге смјештајау кући за одмор,апартману и соби за изнајмљивање(„Службени гласник општине Власеница“)3/1601.04.2016.

Број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о таксама
  Б) КОМУНАЛНА ТАКСА
  Одлуке о комуналним таксама
  ПЦ Бања Лука
1. Одлука о комуналним таксама града Бања Лука, („Службени гласник града Бања Лука“) 14/12 20.06.2012.
1.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама града Бања Лука
(„Службени гласник града Бања Лука“)
26/13 01.01.2014.
1.2. Одлука о измјени одлуке о комуналним таксама Града Бања Лука
(„Службени гласник града Бања Лука“)
16/14 30.04.2014.
1.3. Одлука о измјени одлуке о комуналним таксама Града Бања Лука
(„Службени гласник града Бања Лука“)
8/17 14.03.2017.
1.4. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама
(„Службени гласник града Бања Лука“)
43/18 01.12.2018.
1.5. Одлука о комуналним таксама Града Бања Лука
(„Службени гласник града Бања Лука“)
12/19 19.04.2019.
2. Одлука о комуналним таксама општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“)
3/18 06.03.2018.
3. Одлука о комуналним таксама општине Источни Дрвар („Службени гласник општине Источни Дрвар“) 7/17 01.08.2017.
4. Одлука о комуналним таксама општине Језеро („Службени гласник општине Језеро“) 2/12 11.05.2012.
4.1. Одлука о измјени одлуке о комуналним таксама Општине Језеро („Службени гласник општине Језеро“) 7/18 04.01.2019.
5. Одлука о комуналним таксама општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“) 4/19 13.03.2019.
5.1. Закључак општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“) 24/18 07.12.2018.
6. Одлука о комуналним таксама општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“) 7/16 15.07.2016.
7. Одлука о комуналним таксама општине Лакташи („Службени гласник општине Лакташи“) 2/12 10.07.2012.
8. Одлука о комуналним таксама општине Купрес („Службени гласник општине Купрес“) 2/12 20.03.2012.
9. Одлука о комуналним таксама општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“) 1/17 05.05.2012.
9.1. Одлука допуни Одлуке о комуналним таксама општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“) 9/18 25.15.2018.
10. Одлука о комуналним таксама општине Петровац („Службени гласник општине Петровац“) 5/12 28.09.2012.
11. Одлука о комуналним таксама општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“) 20/12 25.08.2012.
11.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“)
13/14 19.06.2014.
11.2. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“)
17/14 24.07.2014.
11.3. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама
(„Службени гласник општине Прњавор“)
9/16 30.03.2016.
12. Одлука о комуналним таксама општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“) 3/12 22.05.2012.
13. Одлука о комуналним таксама општине Шипово („Службени гласник општине Шипово“) 13/18 18.12.2018.
13.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама општине Шипово („Службени гласник општине Шипово“) 16/18 01.01.2019.
13.2. Oдлука о измјенама  Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Шипово”) 13/19 08.03.2019.
13.3. Одлука Уставног суда Републике Српске о неуставности Одлуке о комуналним таксама општине Шипово за истакнуто пословно име тарифни број 1, област 47, разред 47.73 120/20 07.12.2020.
14. Одлука о комуналним таксама општине Србац („Службени гласник општине Србац“) 1/13 19.02.2013.
14.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Србац
(„Службени гласник општине Србац“)
9/13 14.06.2013.
14.2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама Општине Србац
(„Службени гласник општине Србац“)
2/14 12.03.2014.
14.3. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Србац
(„Службени гласник општине Србац“)
5/19 24.04.2019.
14.4. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама општине Србац („Службени гласник општине Србац“) 9/20 17.06.2020.
15. Одлука о комуналним таксама општине Челинац („Службени гласник општине Челинац“) 2/12 13.03.2012.
  ПЦ Приједор
1. Одлука о комуналним таксама општине Приједор („Службени гласник општина Приједор“) 5/12 09.06.2012.
1.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Приједор
(„Службени гласник града Приједор“)
1/14 28.02.2014.
2. Одлука о комуналним таксама општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“) 1/12 07.03.2012.
2.1. Одлука о измјени одлуке о комуналним таксама општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“) 5/16 14.04.2016.
3. Одлука о комуналним таксама општине Козарска Дубица
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“)
12/12 08.01.2013.
4. Пречишћен текст Одлуке о комуналним таксама општине Крупа на Уни
(„Службени гласник општине Крупа на Уни“)
2/12 11.05.2012.
5. Одлука о комуналним таксама општине Нови Град („Службени гласник општине Нови град“) 7/12 11.04.2012.
5.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Нови Град
(„Службени гласник општине Нови Град“)
8/13 10.08.2014.
6. Одлука о комуналним таксама општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“) 9/18 01.01.2019.
  ПЦ Добој
1. Одлука о комуналним таксама општине Добој („Службени гласник општине Добој) 8/10 08.01.2011.
1.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“)
9/12 05.01.2013.
1.2. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“)
5/17 23.06.2017.
1.3. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Добој
(„Службени гласник општине Добој“)
5/17 23.06.2017.
2. Одлука о комуналним таксама општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“) 4/13 16.04.2013.
3. Одлука о комуналним таксама општине Брод („Службени гласник општине Брод“) 4/13 01.06.2013.
4. Одлука о комуналним таксама општине Вукосавље („Службени гласник општине Вукосавље“) 10/19 15.11.2019.
5. Одлука о комуналним таксама општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“) 17/12 05.01.2013.
5.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“) 8/15 10.10.2015.
6. Одлука о комуналним таксама општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“) 2/06 18.03.2006.
6.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине
(„Службени гласник општине Петрово“)
2/09 14.03.2009.
6.2. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине
(„Службени гласник општине Петрово“)
14/10 29.12.2010.
7. Одлука о комуналним таксама општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“) 14/13 08.01.2014.
7.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине
(„Службени гласник општине Теслић“)
1/14 01.03.2014.
7.2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама Општине Теслић
(„Службени гласник општине Теслић“)
3/17 08.04.2017.
8. Одлука о комуналним таксама општине Станари („Службени гласник општине Станари“) 1/15 13.05.2015.
8.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Станари“,
(„Службени гласник општине Станари“)
7/15 25.10.2015.
  ПЦ Бијељина
1. Одлука о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 6/12 07.04.2012.
1.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 13/13 06.06.2013.
1.2. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 27/13 07.01.2014.
1.3. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 05/14 01.04.2014.
1.4. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 5/15 24.03.2015.
1.5. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 7/16 15.04.2016.
1.6. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 12/16 25.05.2016.
1.7. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 30/16 15.12.2016.
1.8. Одлука о измјенама и допунама одлуке комуналним таксама („Службени гласник града Бијељина“) 5/17 23.03.2017.
1.9. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 27/17 01.01.2018.
1.10. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 7/18 05.04.2018.
2. Одлука о комуналним таксама општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“) 10/13 26.06.2013.
2.1. Одлука о измјени Одлуке о општинским комуналним таксама („Службени гласник општине Доњи Жабар“) 28/13 26.11.2013.
3. Одлука о комуналним таксама општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре) 3/12 02.04.2012.
3.1. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“) 2/14 28.02.2014.
3.2. Одлука о ослобађању обавезе плаћања комуналне таксе за истакнуту фирму на територији општине Лопаре за 2014. годину („Службени гласник општине Лопаре“) 12/14 25.02.2014.
3.3. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“) 4/12 25.04.2014.
3.4. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“) 3/15 08.05.2015.
3.5. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“) 15/18 13.12.2018.
4. Одлука о комуналним таксама општине Пелагићево („Службени гласник општине Пелагићево“) 3/12 11.05.2012.
4.1. Одлука о изменама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Пелагићево“) 5/13 14.05.2013.
5. Одлука о комуналним таксама општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“) 12/16 07.01.2017.
6. Одлука о комуналним таксама општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“) 2/12 13.03.2012.
6.1. Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Шамац“) 12/13 07.11.2013.
6.2. Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Шамац“) 5/15 13.05.2015.
6.3. Одлука о комуналним таксама („Службени гласник општине Шамац“) 18/17 12.10.2017.
  ПЦ Зворник
1. Одлука о комуналним таксама општине Зворник („Службени гласник општине Зворник“) 13/17 19.11.2017.
2. Одлука о комуналним таксама општине Братунац („Службени билтен општине Братунац“) 2/12 16.05.2012.
2.1. Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени билтен општине Братунац“) 6/13 27.11.2013.
3. Одлука о комуналним таксама општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“) 11/17 07.10.2017.
Одлука о допуни Одлуке окомуналним таксама општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“) 12/18 12.12.2018.
4. Одлука о комуналним таксама општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“) 3/12 11.04.2012.
4.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Милићи“) 4/12 12.05.2012.
4.2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама Општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“) 4/18 12.05.2018.
5. Одлука о комуналним таксама општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“) 1/14 21.03.2014.
6. Одлука о комуналним таксама општине Сребреница („Билтен општине Сребреница“) 34/13 25.04.2013.
6.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама („Билтен општине Сребреница“) 32/14
7. Одлука о комуналним таксама општине Шековићи („Службени гласник општине Шековићи“)
7.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Шековићи“) 3/13 07.04.2013.
7.2. Одлука (поплаве), („Службени гласник општине Шековићи“) 8/14 27.09.2014.
7.3. Одлука о ослобађању плаћања комуналне таксе („Службени гласник општине Шековићи“) 2/15 14.04.2015.
7.4. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Шековићи“) 16/16 07.01.2017.
  ПЦ Источно Сарајево
1. Одлука о комуналним таксама града Источно Сарајево („Службене новине града Источно Сарајево“) 3/12 10.04.2012.
1.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама града Источно Сарајево („Службене новине града Источно Сарајево“) 32/17 26.12.2017.
2. Одлука о комуналним таксама општине Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“) 4/17 08.03.2017.
2.1. Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Вишеград“) 17/17 08.12.2017.
2.4. Одлука о измјенама Одлуке о Комуналним таксама („Службени гласник општине Вишеград“) 17/18 04.01.2019.
3. Одлука о комуналним таксама општине Калиновик („Службени гласник општине Калиновик“) 10/14 01.01.2015.
3.1. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Калиновик“) 1/15 07.03.2015.
4. Одлука о комуналним таксама општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде“) 4/17 28.04.2017.
4.1. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Ново Горажде“) 1/14 07.02.2014.
4.2. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Ново Горажде“) 17/15 07.11.2015.
5. Одлука о комуналним таксама општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“) 8/13 07.09.2013.
5.1. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама(„Службени гласник општине Рогатица“) 13/14 25.12.2014.
5.2. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама(„Службени гласник општине Рогатица“) 16/18 01.01.2019.
6. Одлука о комуналним таксама општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“) 7/12 19.07.2017.
7. Одлука о комуналним таксама општине Хан Пијесак („Службени гласник општине Хан Пијесак“) 3/13 21.02.2013.
8. 11/12 08.01.2013.
8.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Чајниче“) 3/13 05.04.2013.
  ПЦ Требиње
1. Одлука о комуналним таксама града Требиње („Службени гласник општине Требиње“) 4/20 31.07.2020.
2. Одлука о комуналним таксама општине Источни Мостар („Службени гласник општине Источни Мостар“) 3/12 04.07.2012
3. Одлука о комуналним таксама општине Берковићи („Службени гласник општине Берковићи“) 1/14 01.01.2014.
3.1. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Берковићи“) 3/14 30.12.2014.
3.2. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Берковићи“) 4/16 30.12.2016.
3.3. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Берковићи“)
4. Одлука о комуналним таксама општине Билећа („Службени гласник општине Билећа“) 5/12 19.06.2012.
4.1. Одлука о измјенама и допунама одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Билећа“) 3/16 28.03.2016.
4.2. Одлука о измјенама и допунама одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Билећа“) 3/18 10.05.2018.
5. Одлука о комуналним таксама општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“) 5/12 08.07.2012.
5.1. Одлука о измјени Одкуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Фоча“) 5/13 11.05.2013.
5.2. Одлука о измјени и допуни одлуке о комуналним таксама Општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“) 8/18 28.07.2018.
6. Одлука о комуналним таксама општине Гацко („Службени гласник општине Гацко“) 2/13 12.03.2013.
6.1. Одлука оизмјенама и допунама Одлукње о комуналним таксама („Службени гласник општине Гацко“) 5/13 11.10.2013.
7. Одлука о комуналним таксама општине Љубиње („Службени гласник општине Љубиње“) 3/13 01.04.2014.
8. Одлука о комуналним таксама општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“) 4/12 26.06.2012.
9. Одлука о комуналним таксама општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“) 8/13 01.01.2014.
9.1. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“) 13/14 25.12.2014.
10. Одлука о комуналним таксама општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде“) 4/17 28.04.2017
  В) БОРАВИШНА ТАКСА
1. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе 49/06 07.06.2006. 18.02.2019
2. Правилник о облику и садржају пријаве о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таке 24/16 05.04.2016.
3. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе 11/19 19.02.2019.
  Одлуке о боравишним таксама
  ПЦ Бања Лука
1. Одлука о висини боравишне таксе („Службени гласник града Бања Лука“) 5/16 28.04.2016.
1.1. Одлука о допуни Одлуке о висини боравишне таксе („Службени гласник града Бања Лука“) 9/16 13.04.2016.
2. Одлука о боравишној такси („Службени гласник општине Градишка“) 1/17 10.03.2017.
3. Одлука о висини боравишне таксена територији општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“) 7/16 13.07.2016.
4. Одлука о висини боравишне таксе („Службени гласник општине Лакташи“) 4/16 20.02.2016.
5. Одлука o боравишној такси („Службени гласник општине Мркоњић Град“) 7/16 06.01.2017.
6. Одлука o боравишној такси („Службени гласник општине Шипово“) 3/17 22.06.2012.
7. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Рибник“) 4/17 29.03.2017.
8. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Србац“) 4/12 15.06.2012
8.1. Одлука о допуни Одлуке o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Србац“) 12/16 21.12.2016.
9. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Прњавор“) 9/16 30.03.2016.
10. Одлука о висини боравишне таксе – Кнежево 4/19 13.03.2019.
11. Одлука о висини боравишне таксе – Петровац 1/16 05.02.2016.
  ПЦ Приједор
1. Одлука o висини боравишне таксе Града Приједора („Службени гласник Града Приједор“) 1/18 01.01.2018.
2. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Козарска Дубица“) 3/16 08.04.2016.
3. Одлука o боравишној такси општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“) 4/06 23.03.2006.
3.1. Одлука o боравишној такси општине Костајница – паушал („Службени гласник општине Костајница“) 5/17 04.04.2017.
4. Одлука o боравишним таксама општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“) 4/16 05.03.2016.
  ПЦ Добој
1. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник Града Добоја“) 9/16 03.01.2017
2. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Модрича“) 4/13 05.03.2016.
2.1. 2/16 29.03.2016.
3. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Брод“) 4/16 08.04.2016.
4. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Дервента“) 16/12 30.12.2012.
5. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Теслић“) 9/11 31.03.2011.
5.1. Одлука o измјени Одлуке о висини боравишне таксе („Службени гласник општине Теслић“) 2/15 09.04.2015.
  ПЦ Добој
1. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник Града Добоја“) 9/16 03.01.2017.
2. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Модрича“) 4/13 05.03.2016.
2.1. Одлука o измјени и допуни Одлуке о висини боравишне таксе („Службени гласник општине Модрича“) 2/16 29.03.2016.
3. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Брод“) 4/16 08.04.2016.
4. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Дервента“) 16/12 30.12.2012.
5. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Теслић“) 9/11 31.03.2011.
5.1. Одлука o измјени Одлуке о висини боравишне таксе („Службени гласник општине Теслић“) 2/15 09.04.2015.
  ПЦ Бијељина
1.2. Одлука o висини боравишне таксе која се плаћа на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“) 3/16 08.04.2016.
2. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Доњи Жабар“) 5/12 08.04.2012.
2.1. Одлука o измјени и допуни Одлуке висини боравишне таксе („Службени гласник општине Доњи Жабар“) 4/16 16.06.2016.
3. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Лопаре“) 2/16 02.04.2016.
4. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Пелагићево“)
5. Одлука o висини боравишне таксе („Службени билтен општине Угљевик“) 1/16 10.03.2016.
6. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Шамац“) 4/16 15.04.2016.
  ПЦ Зворник
2. Одлука о боравишној такси („Службени гласник општине Милићи“) 5/16 10.06.2016.
3. Одлука о боравишној такси („Службени Билтен општине Сребреница“) 2/16
4. Одлука о боравишној такси („Службени Билтен општине Шековићи“) 13/17 06.01.2018.
  ПЦ Источно Сарајево
1. Одлука o одређивању висини боравишне таксе (Службени гласник општине Вишеград) 2/14 06.03.2014.
1.1. Одлука o одређивању висини боравишне таксе (Службени гласник општине Вишеград) 4/16 09.04.2016.
2. Одлука o висини боравишне таксе на подручју општине Чајниче (Службени гласник Општине Чајниче) 07.01.2017.
3. Одлука o висини боравишне таксе (Службени гласник Скупштине општине Рудо) 2/16 01.04.2016.
4. Одлука o висини боравишне таксе (Службени гласник Скупштине општине Рудо) 6/16 23.12.2016.
5. Одлука o висини боравишне таксе Општине Ново Горажде (Службени гласник Скупштине општине Ново Горажде) 01.06.2007.
6. Одлука o висини боравишне таксе Општине Хан Пијесак (Службени гласник Скупштине општине Хан Пијесак)
7. Одлука o висини боравишне таксе Општине Рогатица (Службени гласник Скупштине општине Рогатица) 2/16 10.03.2016.
  ПЦ Tребиње
1. Одлука o висини боравишне таксе која се плаћа на подручју општине Невесиње (Службени гласник општине Невесиње) 1/16 03.03.2016
2. Одлука o висини боравишне таксе која се плаћа на подручју општине Фоча (Службени гласник општине Фоча) 6/15 06.06.2015.
2.1. Одлука о допунама Одлуке о боравишној такси Општине Фоча (Службени гласник општине Фоча) 8/16 19.06.2016.
3. Одлука o висини боравишне таксе која се плаћа на подручју општине Гацко (Службени гласник општине Гацко) 2/17 16.05.2017.
4. Одлука o висини боравишне таксе Општине Рогатица (Службени гласник општине Рогатица) 2/16 10.03.2016.
5.
6. Одлука о одређивању паушалног износа бравишне таксе на годишњем нивоу – Град Требиње (Службени гласник Града Требиња) 3/16 07.04.2016.
7. Одлука о измјенама Одлуке о висини боравишне таксе – Град Требиње (Службени гласник Града Требиња) 2/19 19.03.2019.