Пореска управа Републике Српске

Republic of Srpska Tax Administration > Пореска управа Републике Српске

Пореска управа Републике Српске

Пореска управа Републике Српске основана је крајем 2001. године Законом о пореској управи. Пореска управа налази се у саставу Министарства финансија Републике Српске.

Законом о пореској управи уређен је јединствен поступак у примјени материјалних пореских закона, а Пореској управи Републике Српске је дата надлежност за спровођење свих пореских закона.

Суштина новог приступа коју је у порески систем Републике Српске донио Закон о пореској управи јесте принцип самопријављивања. То значи да је законска обавеза пореских обвезника да сами пријаве своје обавезе на начин и у роковима прописаним Законом о пореској управи или материјалним пореским законом. Дужност Управе је да формално исправну пореску пријаву прихвати као истиниту све док различитим методама контроле не утврди супротно. У том случају порески обвезник је у обавези да докаже да нетачна пореска пријава није чињење кривичног дјела избјегавања плаћања пореза.

Нови приступ диктирао је и саму организацију Управе. Прво, успостављене су посебне организационе цјелине Управе које се искључиво баве питањима образовања, информисања и помоћи пореским обвезницима. Друго, успостављено је посебно одјељење за контролу великих пореских обвезника, а установљен је и нови облик контроле – канцеларијска контрола. Треће, успостављено је посебно одјељење за истраге и обавјештавања чији је основни задатак да коришћењем класичних поступака криминалистичке истраге сакупи податке и ваљано документује почињена кривична дјела из надлежности Управе. Четврто, организационо је раздвајена контрола од наплате – у моменту када рјешење инспектора о утврђеним а ненаплаћеним пореским обавезама постане извршно, предмет прелази у надлежност тима за принудну наплату. Пето, законом је уређена могућност за плаћање пореског дуга у ратама. Шесто, успостављен је колективни другостепени орган – Одбор за рјешавање пореских жалби чије чланове из Министарства финансија и Управе именује министар финансија. Седмо, успостављена је унутрашња контрола чији је основни задатак да провјерава рад самих пореских службеника.

Детаље о организацији Пореске управе можете сазнати на организационој шеми.

Мисија Пореске управе Републике Српске

Основни задатак Пореске управе јесте да досљедно, непристрасно и ефикасно прикупља јавне приходе и тако служи Републици Српској и њеним грађанима.

У остваривању овог свог задатка Пореска управа мора се руководити сљедећим принципима у раду:

  • интегритет
  • законитост
  • непристрасност
  • поузданост

Повјерење јавности у интегритет, законитост, непристрасност и поузданост Пореске управе је изузетно важна претпоставка за остваривање задатака Пореске управе.

Једини начин да изградимо и одржимо повјерење јавности је да у сваком контакту с јавношћу покажемо вољу да радимо савјесно, досљедно и дјелотворно. Веома нам је важно Ваше мишљење колико у томе успијевамо. Стога Вас молимо да своја запажања о томе како Пореска управа извршава повјерени јој задатак пошаљете на нашу адресу kontakt@poreskaupravars.org